sunnuntai 31. maaliskuuta 2013

Kply:n kevätkokous

27.3.2013 pidettiin Kply:n sääntömääräinen kevätkokous Nivalassa. Kokous vietettiin lähes juhlatunnelmissa, olihan yhdistys valittu vuoden lintuyhdistykseksi Suomessa! Valintaan vaikutti toiminnan voimakas kasvu, jäsenmäärän lisääntyminen ja monivuotisen hankkeen, lintupaikkaoppaan, valmistuminen. Kply on jäsenmäärältään ja pinta-alaltaan Suomen pienimpiä yhdistyksiä. Toiminta on kasvanut voimakkaasti koko alueella. On perustettu lintukerhoja, Kokkolaan lintukerho Viklo ja Nivalaan lintukerho Larus. Samoin yhdistystä on johdettu mallikkaasti painottaen alueen yhtenäisyyttä ja toiminnan sosiaalisuutta.Tästä kiitokset yhdistyksen hallitukselle ja toimihenkilöille! Ja kokousasioihin. Kokoukselle puheenjohtajaksi valittiin Johan Hassel, sihteeriksi Mika Kumpulainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Haikara ja Reijo Jussilainen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sihteeri esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen. Oli miellyttävää kuunnella kertomusta, mistä ilmeni toiminnan todellinen kasvu. Tyytyväisinä toimintakertomus hyväksyttiin. Taloudenhoitaja esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja tilintarkastajien lausunnon. Tilinpäätös hyväksytiin ja vastuuvapaus tilivelvollisille myönnettiin. Todettiin yhdistyksen rahatilanteen olevan hyvä ja taloutta on hoidettu hyvin. Ilmoitus asioissa puheenjohtaja kertoi MAALI-hankkeen tilanteesta Kply.n osalta. Todettiin vielä, että tornientaisto on 4.5 ja vuoden lintulaji on selkälokki. Kokouksen jälkeen Suomen riistakeskuksen projektipäällikkö Arto Marjakangas esitteli metsähanhien suojeluprojektia. Vilkasta keskustelua herätti metsähanhikantojen voimakas lasku. Kannan laskuun ei varsinaisesti ole yhtä syytä, vaan kannanlaskuun vaikuttaa monet osatekijät. Näihin tekijöihin tullaan paneutumaan syvällisesti. Konkrettisia toimenpiteitä on jo tekeillä metsähanhikantojen nostamiseksi. Yksi konkreettinen toimenpide on kansainvälisen projektin aloittaminen. Kiitos Artolle todella mielenkiintoisesta esitelmästä!